“ทฤษฎี และ กฎ”

ถ้าสมมติฐานใดสมมติฐานหนึ่งได้ผ่านการทดสอบว่าถูกต้อง  ซ้ำแล้วซ้ำอีกเป็นระยะเวลายาวนานมาก

นักวิทยาศาสตร์อาจใช้สมมติฐานนั้นในการแปลผลข้อมูลและข้อสังเกตต่างๆ  ซึ่งอาจจะรวมถึงการตั้งและทดสอบสมมติฐานที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติม  หลังจากมีผลการทดลองจำนวนมากจากหลายแง่มุมมาสนับสนุนสมมติฐานโดยปราศจากข้อสงสัยแล้ว  สมมติฐานนั้นก็จะได้รับการยอมรับให้เป็น ทฤษฎี (theory) หรือถ้าความรู้ที่ได้รับเป็นความจริงก็จะถูกนำไปตั้งเป็น  กฎ (law) ในทางชีววิทยามีกฏและทฤษฎีที่สำคัญ  เช่น  กฎของเมนเดล  ทฤษฎีเซลล์  ทฤษฎีการคัดเลือกตามธรรมชาติะ

Advertisements
เรื่องนี้ถูกเขียนใน introduction และติดป้ายกำกับ , คั่นหน้า ลิงก์ถาวร

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s